1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Faster Sogns Menighedsråd

Formand, Formand for valgbestyrelsen
Lyngvejen 6
Sædding
6900 Skjern

Næstformand, Medlem af valgbestyrelsen
Ganer Å Kær 5
6900 Skjern

Kasserer, Kontaktperson
Højbo 1
Sædding
6900 Skjern

Kirkeværge
Højbo 4
Astrup
6900 Skjern
 
 30288868

Medlem af valgbestyrelsen
Lundgårdvej 3
Astrup
6900 Skjern
 

Sognepræst (kirkebogsfører), Født medlem, Sekretær, Kontaktperson - født medlem
Buskvænget 29
Borris
6900 Skjern
 
 21654812

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Faster Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 27182259
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk