Menighedsråd

Faster Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Faster Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 8778@SOGN.DK
CVR: 27182259

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Formand for valgbestyrelsen
Lyngvejen 6
Sædding
6900 Skjern
Tlf: 24610511
12-19
Næstformand, Medlem af valgbestyrelsen
Ganer Å Kær 5
6900 Skjern
Tlf: 30954150
16-20
Kasserer, Kontaktperson
Højbo 1
Sædding
6900 Skjern
Kirkeværge
Højbo 4
Astrup
6900 Skjern
Tlf: 30288868
Medlem af valgbestyrelsen
Lundgårdvej 3
Astrup
6900 Skjern
Sognepræst (kirkebogsfører), Født medlem, Sekretær, Kontaktperson - født medlem
Buskvænget 29
Borris
6900 Skjern
Tlf: 21654812

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.