Menighedsråd

Ejerslev-Jørsby Sognes Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Ejerslev-Jørsby Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail: 8669@SOGN.DK
CVR: 12400616

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Medlem af valgbestyrelsen
Hulhøjen 31B
Ejerslev
7900 Nykøbing M
Næstformand
Lyngen 7
Ejerslev
7900 Nykøbing M
Kontaktperson
Lyngen 7
Ejerslev
7900 Nykøbing M
Kirkeværge
Ejerslevvej 57
Ejerslev
7900 Nykøbing M
Kasserer, Medlem af valgbestyrelsen
Strandvænget 62
Jørsby
7900 Nykøbing M
Menigt medlem
Ejerslevvej 54
Ejerslev
7900 Nykøbing M
Sognepræst (kirkebogsfører), Født medlem, Sekretær, Formand for valgbestyrelsen
Sejersvej 48
Sejerslev
7900 Nykøbing M
Tlf: 97751022

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.