1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Ejerslev-Jørsby Sognes Menighedsråd

Formand, Medlem af valgbestyrelsen
Hulhøjen 31B
Ejerslev
7900 Nykøbing M
 

Næstformand
Lyngen 7
Ejerslev
7900 Nykøbing M
 

Sognepræst (kirkebogsfører), Født medlem, Sekretær, Formand for valgbestyrelsen
Sejersvej 48
Sejerslev
7900 Nykøbing M
 

Kirkeværge
Ejerslevvej 57
Ejerslev
7900 Nykøbing M
 

Kasserer, Medlem af valgbestyrelsen
Strandvænget 62
Jørsby
7900 Nykøbing M
 

Kontaktperson
Ejerslevvej 32
V Hunderup
7900 Nykøbing Mors
 

Menigt medlem
Ejerslevvej 54
Ejerslev
7900 Nykøbing M
 

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Ejerslev-Jørsby Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 12400616
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk