Præster og medarbejdere


Præster


Sognepræst (kirkebogsfører)
Dallerup Kirkevej 30
8641 Sorring
Tlf: 86957060
Sognepræst
Thorupgårdsvej 2
8600 Silkeborg
Tlf: 86853973

Andre medarbejdere


Kordegn
Kordegnekontoret
Østergade 11A
8883 Gjern
 
2374 1255
Træffetider:
mandag til torsdag 9.00 - 13.00
Graver
 
20 23 63 95
Mandag er fridag
Organist
 
86 26 40 79 / 26 37 91 95
Gravermedhjælper
 
30 52 42 20
Kirkesanger
 
60 20 22 67