Menighedsråd

Dallerup Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Dallerup Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 8031@SOGN.DK
CVR: 19002683

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Medlem af valgbestyrelsen
Drosselvej 10
8641 Sorring
Tlf: 61697084
Næstformand, Sekretær, Kontaktperson, Formand for valgbestyrelsen
Ryttervej 4
Toustrup
8641 Sorring
Tlf: 23434007
Kirkeværge
Hjejlevej 14
8641 Sorring
Menigt medlem
Hjejlevej 103
8641 Sorring
Kasserer
Silkeborgvej 8
8641 Sorring
Menigt medlem
Dallerup Kirkevej 24
8641 Sorring
Sognepræst
Thorupgårdsvej 2
Voel
8600 Silkeborg
Tlf: 86853973
Sognepræst (kirkebogsfører), Født medlem, Medlem af valgbestyrelsen
Dallerup Kirkevej 30
8641 Sorring
Tlf: 86957060

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.