1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Dallerup Sogns Menighedsråd

Formand
Drosselvej 10
8641 Sorring

Næstformand
Ryttervej 4
Toustrup
8641 Sorring

Menigt medlem
Bredsigbakke 19
8641 Sorring

Kirkeværge
Hjejlevej 14
8641 Sorring
 

Kontaktperson
Hjejlevej 103
8641 Sorring
 

Menigt medlem
Solbærmarken 48
8641 Sorring
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Thorupgårdsvej 2
Voel
8600 Silkeborg
 
 86853973

Sognepræst
Dallerup Kirkevej 30
8641 Sorring
 
 86957060

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Dallerup Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 19002683
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk