1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Bov Sogns Menighedsråd

Menigt medlem
Svinget 3
6320 Egernsund

Menigt medlem
Søndermosevej 38
6330 Padborg

Menigt medlem
Østerskovvej 49
Kollund
6340 Kruså

Menigt medlem
Volmersvej 12
6330 Padborg

Først valgte
Ved Gruben 6
6340 Kruså

Menigt medlem
Musvitvej 1
Kollund
6340 Kruså

Menigt medlem
Kragelundvej 34
Kragelund
6330 Padborg
 

Menigt medlem
Rønsdamvej 6
Bov
6330 Padborg
 

Menigt medlem
Fjordbakken 2
Kollund
6340 Kruså
 

Menigt medlem
Parkvej 19
6340 Kruså
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Kirkevej 1
Bov
6330 Padborg
 
 53 36 94 80
Maria Louise Odgaard Møller

KST. Sognepræst (kirkebogsfører)
Kirkevej 1
Bov
6330 Padborg
 
 53 36 94 80
Desværre er ovenstående telefonnummer forkert. Anvend 26693128

Sognepræst
Præstevænget 4
Holbøl
6340 Kruså
 
 74608187
Helle Frimann Hansen

Sognepræst
Bredsdorffvej 9
Kollund
6340 Kruså
 
 30152552
Solvejg Dam-Hein

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Bov Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 25451872
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk