1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Bov Sogns Menighedsråd

Formand
Svinget 3
6320 Egernsund
 
 24251972

Næstformand, Formand for valgbestyrelsen
Søndermosevej 38
6330 Padborg

Menigt medlem
Hærvejen 20A
Bov
6330 Padborg

Menigt medlem
Hasselhaven 11
6330 Padborg

Kasserer
Østerskovvej 49
Kollund
6340 Kruså

Kirkeværge
Volmersvej 12
6330 Padborg

Kontaktperson
Ved Gruben 6
6340 Kruså

Menigt medlem
Bovvej 18
6330 Padborg

Menigt medlem
Kurparken 7
Kollund
6340 Kruså

Menigt medlem
Svangkærvej 31
Smedeby
6340 Kruså

Menigt medlem
Musvitvej 1
Kollund
6340 Kruså

Sognepræst (kirkebogsfører)
Kirkevej 1
Bov
6330 Padborg
 
 53 36 94 80
Maria Louise Odgaard Møller

Sognepræst
Præstevænget 4
Holbøl
6340 Kruså
 
 74608187
Helle Frimann Hansen

Sognepræst
Bredsdorffvej 9
Kollund
6340 Kruså
 
 30152552
Solvejg Dam-Hein

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Bov Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 25451872
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk