Menighedsråd

Bov Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Bov Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 9029@SOGN.DK
CVR: 25451872

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Medlem af valgbestyrelsen
Musvitvej 1
Kollund
6340 Kruså
Sognepræst (kirkebogsfører), Næstformand - født medlem, Født medlem
Bredsdorffvej 9
Kollund
6340 Kruså
Træffes efter aftale undtagen mandag.
Kirkeværge, Kontaktperson, Medlem af valgbestyrelsen
Stagehøjvej 105
Bov
6330 Padborg
Kasserer
Rønsdamvej 6
Bov
6330 Padborg
Medlem af valgbestyrelsen
Søndermosevej 38
6330 Padborg
Menigt medlem
Klosterkløften 16
6340 Kruså
Sognepræst, Født medlem
Kirkevej 1
Bov
6330 Padborg

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.