Menighedsråd

Rækker Mølle Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Rækker Mølle Menighedsråd:
Officiel E-mail: 8775@SOGN.DK
CVR-nummer: 31800382

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Formand for valgbestyrelsen
Landtingvej 4
Hanning
6900 Skjern
Næstformand, Medlem af valgbestyrelsen
Østerbyvej 10
Bølling
6900 Skjern
Kirkeværge
Herborgvej 10
Finderup
6900 Skjern
Kirkeværge
Toftevej 3
Bølling
6900 Skjern
Kirkeværge
Kongsholmvej 5
Hanning
6900 Skjern
Kasserer, Medlem af valgbestyrelsen
Skjernvej 16
Finderup
6900 Skjern
Menigt medlem
Kløverbakken 9
Rækker Mølle
6900 Skjern
Menigt medlem
Kongsholmvej 3
Hanning
6900 Skjern
Kirkeværge
Fyrstenborgvej 4
Sædding
6900 Skjern
Menigt medlem
Toftevej 1
Bølling
6900 Skjern
Kontaktperson
Holmgårdvej 4
Finderup
6900 Skjern
Menigt medlem
Slumstrupvej 13
Sædding
6900 Skjern
Sognepræst (kirkebogsfører), Sekretær, Født medlem
Åglimt 6 B
Rækker Mølle
6900 Skjern
Tlf: 97368027
Træffes ikke om mandagen.
Overenskomstansat sognepræst
Gl. Kongevej 22A
6920 Videbæk
Tlf: 21 31 26 96
Træffes ikke om mandagen.

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.