1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Arrild Sogns Menighedsråd

Formand
Roostvej 19
Roost
6535 Branderup J
 
 23746045
Tæffes bedst efter kl. 16.00
Bent Erik Beim

Næstformand
Arnumvej 29B
Arrild
6520 Toftlund
 

Kirkeværge
Arnumvej 31
Arrild
6520 Toftlund
 

Kasserer
Stenagervej 8
Fiskholm
6520 Toftlund
 

Menigt medlem
Arnumvej 29A
Arrild
6520 Toftlund
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Tårnvej 1
6520 Toftlund
 
 60702204

Sognepræst, Kontaktperson - født medlem
Rugbjergvej 7
Arrild
6520 Toftlund
 
 30123681

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Arrild Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 62862912
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk