Menighedsråd

Arrild Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Arrild Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 9036@SOGN.DK
CVR-nummer: 62862912

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Medlem af valgbestyrelsen
Roostvej 19
Roost
6535 Branderup J
Tlf: 23746045
Næstformand, Medlem af valgbestyrelsen
Arnumvej 47
Hønning
6520 Toftlund
Kirkeværge, Formand for valgbestyrelsen
Arnumvej 31
Arrild
6520 Toftlund
Tlf: 50504132
Bygningssagkyndig
Arnumvej 29A
Arrild
6520 Toftlund
Kasserer, Sekretær
Stenagervej 8
Fiskholm
6520 Toftlund
Sognepræst, Kontaktperson - født medlem, Født medlem
Rugbjergvej 7
Arrild
6520 Toftlund
Tlf: 30123681
Sognepræst (kirkebogsfører), Født medlem
Tårnvej 1
6520 Toftlund
Tlf: 60702204

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.