1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Ansager Sogns Menighedsråd

Formand, Formand for valgbestyrelsen
Mølgårdvej 28
6823 Ansager

Næstformand
Kølbanken 12A
6823 Ansager
 
 51517219

Kasserer
Kvievej 68
6823 Ansager

Kirkeværge
Egedalen 39
6823 Ansager

Kontaktperson
Vinkelvej 44
6823 Ansager

Menigt medlem
Lærkevej 2
6823 Ansager
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Præstegårdsvej 15
6823 Ansager
 
 75297043

Sognepræst (kirkebogsfører)
Præstegårdsvej 15
6823 Ansager
 
 75297043
7529 7043 Træffes bedst mellem 10 og 16, tirsdag til fredag. Ved akut henvendelse - ingen fast træffetid. Mandag er fridag.

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Ansager Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 62721413
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk