1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Øvrige informationer
  5. Portalsider

Ansager Sogns Menighedsråd

Formand for valgbestyrelsen, Formand
Mølgårdvej 28
6823 Ansager

Næstformand
Kølbanken 12A
6823 Ansager
 
 51517219

Kasserer
Kvievej 68
6823 Ansager
 
 21767976

Kirkeværge
Egedalen 39
6823 Ansager
 
 40106069

Kontaktperson
Vinkelvej 44
6823 Ansager
 

Menigt medlem
Lærkevej 2
6823 Ansager
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Præstegårdsvej 15
6823 Ansager
 
 30680155

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Ansager Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 62721413

 

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk