Menighedsråd

Ansager Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Ansager Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 8872@SOGN.DK
CVR-nummer: 62721413

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Formand for valgbestyrelsen
Starupvej 34
6823 Ansager
Tlf: 30287309
Næstformand, Kirkeværge, Medlem af valgbestyrelsen
Egedalen 39
6823 Ansager
Tlf: 40106069
Kontaktperson, Medlem af valgbestyrelsen
Vinkelvej 44
6823 Ansager
Menigt medlem
Vinkelvej 40
6823 Ansager
Kasserer, Sekretær
Vinkelvej 56
6823 Ansager
Tlf: 29864894
Menigt medlem
Sønderbro 19
6823 Ansager
Sognepræst (kirkebogsfører)
Præstegårdsvej 15
6823 Ansager
Tlf: 75297043
30563081 Træffes bedst mellem 10 og 16, tirsdag til fredag. Ved akut henvendelse - ingen fast træffetid. Mandag er fridag.

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.