1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Alslev Sogns Menighedsråd

Formand, Formand for valgbestyrelsen
Neptunvej 8
Alslev
6800 Varde
 

Næstformand, Sekretær
Marsvej 16
Alslev
6800 Varde
 

Kirkeværge
Snerlevej 3
Alslev
6800 Varde
 

Kasserer, Bygningssagkyndig
Marsvej 34
Alslev
6800 Varde
 

Medlem af valgbestyrelsen
Snerlevej 4
Alslev
6800 Varde
 

Kontaktperson
Tyttebærvej 3
Alslev
6800 Varde
 

Overenskomstansat sognepræst
Granstien 7
 
 40288643
Tlf 40 28 86 43 Henvendelser vedr. PERSON kan rettes hertil

Provst (kirkebogsfører)
Vesterled 45
6851 Janderup Vestj
 
 75258207
Mobiltlf 2143 9392 Træffes ikke mandag

Sognepræst
Hyldehaven 8
6800 Varde
 
Tlf.: 7526 9038 & 2332 6133

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Alslev Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 51103416
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk