1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Allested-Vejle Sognes Menighedsråd

Formand, Medlem af valgbestyrelsen
Østergade 26
Allested
5672 Broby
 

Næstformand, Bygningssagkyndig
Radbyvej 21
Allested
5672 Broby
 

Kasserer, Sekretær, Medlem af valgbestyrelsen
Broholmvej 14
Vejle
5672 Broby

Kirkeværge
Møllebakken 58
Vejle
5672 Broby
 

Formand for valgbestyrelsen
Østergade 61
Allested
5672 Broby
 

Kontaktperson
Fangelvej 14
Vejle
5672 Broby
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Østergade 102
5672 Broby
 
 62691074
Mandag: fridag

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Allested-Vejle Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 55168318
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk