Menighedsråd

Allested-Vejle Sognes Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Allested-Vejle Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail: 7752@SOGN.DK
CVR-nummer: 55168318

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Medlem af valgbestyrelsen
Østergade 26
Allested
5672 Broby
Næstformand, Bygningssagkyndig
Radbyvej 21
Allested
5672 Broby
Kasserer, Sekretær, Medlem af valgbestyrelsen
Broholmvej 14
Vejle
5672 Broby
Tlf: 20129409
Kirkeværge
Møllebakken 58
Vejle
5672 Broby
Formand for valgbestyrelsen
Østergade 61
Allested
5672 Broby
Kontaktperson
Fangelvej 14
Vejle
5672 Broby
Sognepræst (kirkebogsfører)

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.