1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Ajstrup Sogns Menighedsråd

Formand, Medlem af valgbestyrelsen
Ultvedvej 9
9382 Tylstrup
 

Næstformand
Kraghedevej 64
9382 Tylstrup
 

Kirkeværge
Stidsholtvej 3
9381 Sulsted

Kasserer, Formand for valgbestyrelsen
Bilgårdsvej 17A
9382 Tylstrup

Kontaktperson
Ajstrupvej 4
9381 Sulsted

Medlem af valgbestyrelsen
Bilgårdsvej 19F
9382 Tylstrup
 

Provst (kirkebogsfører)
Klitgårdsvej 30
9382 Tylstrup
 
 98261438

Overenskomstansat sognepræst
Kaprifolievej 1
9380 Vestbjerg

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Ajstrup Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 68743419
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk