Kontakt

Provst Ole Rysgaard Madsen

Klitgårdsvej 30, 9382 Tylstrup
Tlf: 98261438
Sognets officielle E-mail:
ajstrup.sogn@km.dk
Hvis du ønsker at sende os personfølsomme oplysninger som f.eks. CPR nummer, anbefaler vi, at du laver en sikker henvendelse.

Henvendelse vedrørende


  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet:

Ajstrup Sogns Menighedsråds officiele E-mail: 8382@SOGN.DK
CVR: 68743419