Menighedsråd

Ajstrup Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Ajstrup Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 8382@SOGN.DK
CVR: 68743419

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Medlem af valgbestyrelsen
Ultvedvej 9
9382 Tylstrup
Næstformand
Kraghedevej 64
9382 Tylstrup
Kasserer, Formand for valgbestyrelsen
Bilgårdsvej 17A
9382 Tylstrup
Tlf: 98262728
Kontaktperson
Ajstrupvej 4
9381 Sulsted
Tlf: 98261330
Kirkeværge
Stidsholtvej 3
9381 Sulsted
Tlf: 98260367
Medlem af valgbestyrelsen
Bilgårdsvej 19F
9382 Tylstrup
Provst (kirkebogsfører)
Klitgårdsvej 30
9382 Tylstrup
Tlf: 98261438
Sognepræst
Søndermarken 6
Fjellerup
8585 Glesborg
Tlf: 26421644
Sognepræst

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.