1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Vridsted Sogns Menighedsråd

Formand, Formand for valgbestyrelsen
Åløkken 7
Vridsted
7800 Skive
 
 27517811
Bedst efter kl.1500

Næstformand
Åløkken 19B
Vridsted
7800 Skive
 

Sekretær - ikke medlem
Odinvej 33
7850 Stoholm Jyll
 

Kontaktperson
Bakkesvinget 25
Vridsted
7800 Skive

Kasserer, Medlem af valgbestyrelsen
Vrouevej 6
Vridsted
7800 Skive
 
 60705606
efter kl.1600

Kirkeværge, Medlem af valgbestyrelsen
Bakkesvinget 7
Vridsted
7800 Skive

Overenskomstansat sognepræst
Nordgade 11
8920 Randers NV
 
 51865890

Sognepræst (kirkebogsfører)
Vrouevej 5
Vroue
7800 Skive
 
 97547047

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Vridsted Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 13488010
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk