1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Vridsted Sogns Menighedsråd

Formand
Åløkken 19B
Vridsted
7800 Skive
Kurt Normann Andersen

Næstformand, Kirkeværge
Åløkken 17B
Vridsted
7800 Skive
 
Hans Erik Brogaard

Kasserer
Blæsbjergvej 8
Vridsted
7800 Skive
Inger Helene Thomasen

Kontaktperson
Bakkesvinget 25
Vridsted
7800 Skive
Edel Birgit Søndergaard

Formand for valgbestyrelsen
Bakkesvinget 16
Vridsted
7800 Skive
Svend Nørgaard Laursen

Sognepræst (kirkebogsfører)
Vrouevej 5
Vroue
7800 Skive
 
 97547047

Overenskomstansat sognepræst
Nordgade 11
8920 Randers NV
 
 51865890
Jørgen Lomholt Husted

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Vridsted Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 13488010
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk