Menighedsråd

Vridsted Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Vridsted Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 8506@SOGN.DK
CVR-nummer: 13488010

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Formand for valgbestyrelsen
Åløkken 7
Vridsted
7800 Skive
Tlf: 27517811
Bedst efter kl.1500
Næstformand
Åløkken 19B
Vridsted
7800 Skive
Kontaktperson
Bakkesvinget 25
Vridsted
7800 Skive
Tlf: 60857741
Kasserer, Medlem af valgbestyrelsen
Vrouevej 6
Vridsted
7800 Skive
Tlf: 60705606
efter kl.1600
Kirkeværge, Medlem af valgbestyrelsen
Bakkesvinget 7
Vridsted
7800 Skive
Tlf: 21348010
Overenskomstansat sognepræst
Nordgade 11
8920 Randers NV
Tlf: 51865890
Sognepræst (kirkebogsfører)
Vrouevej 5
Vroue
7800 Skive
Tlf: 97547047

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.