1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Vråby Sogns Menighedsråd

Formand, Kontaktperson
Lerskovvej 41
Vråby
4652 Hårlev

Næstformand
Abildvænget 49
4652 Hårlev
 

Kirkeværge
Skovkildevej 10
Vråby
4652 Hårlev

Kasserer
Lerskovvej 41
Vråby
4652 Hårlev
 

Menigt medlem
Hovtvedvej 6
Vråby
4652 Hårlev
 

Sognepræst (kirkebogsfører), Sekretær, Født medlem
Kirkebakken 1
Enderslev
4652 Hårlev
 
 56285244

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Vråby Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 18858010
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk