1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Vor Frue Sogns Menighedsråd

Formand
Kløverbladsgade 42
2500 Valby

Næstformand, Kasserer
Steenstrups Alle 5 2 tv
1924 Frederiksberg C

Kirkeværge
Nørre Søgade 9A 4 tv
1370 København K
 

Kontaktperson
Violinvej 4
2730 Herlev
 

Menigt medlem
Kristianiagade 4 2
2100 København Ø
 

Menigt medlem
Callisensvej 2 4 tv
2900 Hellerup
 

Menigt medlem
Nordkrog 14
2900 Hellerup
 

Menigt medlem
Søtoften 27
2820 Gentofte
 

Formand for valgbestyrelsen
Nørre Søgade 13 5 tv
1370 København K
 

Domprovst (kirkebogsfører)
Fiolstræde 8, 1.
1171 København K
 
 33147432

Sognepræst
Fiolstræde 8, st.
1171 København K
 
 23 83 80 14
Man-tors. kl. 10-11, tors. till. 17-18

Sognepræst
Frederiksborggade 41 2 tv
1360 København K
 
 24434827
alle dage undt. mandag

Natkirkepræst
Vor Frue Kirke
Nørregade 8
1165 København K
 
 61616229
i Natkirken torsdag. I øvrigt efter aftale.

Sognepræst
Ahlmanns Alle 14
2900 Hellerup
 
 60 93 64 20
på tlf. hverdage 10-11 undt. mandag

Overenskomstansat sognepræst
Dag Hammarskjölds A 7 3 th
2100 København Ø
 
 61616230

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Vor Frue Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 22159917
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk