1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Vor Frue Sogns Menighedsråd

Formand
Søtoften 27
2820 Gentofte
 

Næstformand, Kontaktperson
Peter Bangs Vej 121 2 th
2000 Frederiksberg
 

Kasserer
Steenstrups Alle 5 2 tv
1924 Frederiksberg C

Menigt medlem
Violinvej 4
2730 Herlev
 

Menigt medlem
Callisensvej 2 4 tv
2900 Hellerup
 

Kirkeværge
Nørre Søgade 9A 4 tv
1370 København K
 

Medlem af valgbestyrelsen
Livjægergade 22 st th
2100 København Ø
 

Bygningssagkyndig, Bygningssagkyndig - ikke medlem
Ejbytoften 7
2600 Glostrup
 

Menigt medlem
Amagerfælledvej 34 3 th
2300 København S
 

Domprovst (kirkebogsfører)
Strandvejen 14 3 tv
2100 København Ø
 
 33147432

Sognepræst, Født medlem, Medlem af valgbestyrelsen
Fiolstræde 8, st.
1171 København K
 
 23 83 80 14
Man-tors. kl. 10-11, tors. till. 17-18

Sognepræst
Frederiksborggade 41 2 tv
1360 København K
 
 24434827
alle dage undt. mandag

Natkirkepræst
Vor Frue Kirke
Nørregade 8
1165 København K
 
 61616229
i Natkirken torsdag. I øvrigt efter aftale.

Sognepræst
Callisensvej 4 4 tv
2900 Hellerup
 
på tlf. hverdage 10-11 undt. mandag

Overenskomstansat sognepræst
Dag Hammarskjölds A 7 3 th
2100 København Ø
 
 61616230

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Vor Frue Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 22159917
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk