1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Vor Frue Sogns Menighedsråd

Formand
Munkebakken 51
4400 Kalundborg
 

Næstformand
Munkebakken 67
4400 Kalundborg

Menigt medlem
Rosengade 4
4400 Kalundborg
 

Menigt medlem
Bakketoppen 20
4400 Kalundborg

Menigt medlem
Kordilgade 10A 2 tv
4400 Kalundborg
 

Menigt medlem
Klintedalsvej 41B
4400 Kalundborg
 

Kontaktperson
Kystvejen 2
4400 Kalundborg
 

Menigt medlem
Kystparken 11
4400 Kalundborg
 

Menigt medlem
Søvejen 13
4490 Jerslev Sjælland
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Torvet 7
4400 Kalundborg
 
 59510301

Sognepræst
Højdedraget 13
4400 Kalundborg
 
 59517767

Sognepræst
 

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Vor Frue Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 60005818
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk