1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Vor Frelsers Sogns Menighedsråd

Formand, Bygningssagkyndig
Wildersgade 61 3 th
1408 København K
 

Næstformand, Formand for valgbestyrelsen
Dannesk-Samsøes Allé 42 1 tv
1434 København K
 

Kontaktperson
 

Medlem af valgbestyrelsen
Philip De Langes A 7B 1 th
1435 København K
 

Menigt medlem
Ryesgade 9 2
2200 København N
 

Menigt medlem
Brigadegården 2 5 tv
2300 København S
 

Menigt medlem
Galionsvej 2 st tv
1437 København K
 

Menigt medlem
Amagerbrogade 98 4 tv
2300 København S
 

Medlem af valgbestyrelsen
Halvtolv 29 st th
1436 København K
 

Menigt medlem
Tagensvej 83E 2 tv
2200 København N
 

Menigt medlem
Borgerbo 3 2 tv
2300 København S
 

Menigt medlem
Norddyssen 63D
1441 København K.
 

Menigt medlem
Holmbladsvænge 10 4 tv
2300 København S
 

Kirkeværge - ikke medlem
Hoff Jørgensen
Svanemøllevej 105, Boks 117
2900 Hellerup
 
 39 62 86 00
Hverdage 9.00-17.00

Sognepræst (kirkebogsfører)
Kirkekontoret
St. Søndervoldstræde 2, st.
1419 København K
 
 40228548

Sognepræst
Kirkekontoret
St. Søndervoldstræde 2, st.
1419 København K
 
 40 42 94 90

Sognepræst
Kirkekontoret
St. Søndervoldstræde 2, st.
1419 København K
 
 42 30 25 50

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Vor Frelsers Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 10266017
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk