Kontakt

Vor Frelsers Kirke

Sankt Annæ Gade 29, 1416 København K
Kordegn Louise Dinesen
E-mail: Lodi@km.dk
Tlf. 3254 6883
Træffetid
Mandag, tirsdag og torsdag kl. 9.30-14.00
Tirsdag kl. 10.00-17.00
Fredag lukket
Hvis du ønsker at sende os personfølsomme oplysninger som f.eks. CPR nummer, anbefaler vi, at du laver en sikker henvendelse.

Henvendelse vedrørende


  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet:

Vor Frelsers Sogns Menighedsråds officiele E-mail: 7082@SOGN.DK
CVR-nummer: 10266017