Menighedsråd

Vor Frelsers Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Vor Frelsers Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 8905@SOGN.DK
CVR-nummer: 42582816

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Bygningssagkyndig, Medlem af valgbestyrelsen
Kongensgade 87A 1
6700 Esbjerg
Tlf: 21387515
Næstformand, Medlem af valgbestyrelsen
Peder Gydes Vej 1
6700 Esbjerg
Kontaktperson, Formand for valgbestyrelsen, Medlem af valgbestyrelsen
Englandsgade 36 2 th
6700 Esbjerg
Kirkeværge
Norgesgade 14
6700 Esbjerg
Kasserer
Norgesgade 46A 2 tv
6700 Esbjerg
Menigt medlem
Sekretær
Spelmanns Toft 23
6720 Fanø
Menigt medlem
Kirkegade 20 1
6700 Esbjerg
Sognepræst (kirkebogsfører), Medlem af valgbestyrelsen, Født medlem
Kirkegade 24
6700 Esbjerg
Tlf: 4022 5565
Sognepræst, Medlem af valgbestyrelsen, Født medlem
ikke oplyst
Tlf: ikke oplyst
Tlf. 3033 0363
Sygehuspræst
telefonnr. 79182070 i spørgsmål
vedrørende kirkelig betjening.

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.