1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Vor Frelsers Sogns Menighedsråd

Formand, Bygningssagkyndig, Medlem af valgbestyrelsen
Kongensgade 87A 1
6700 Esbjerg

Næstformand, Medlem af valgbestyrelsen
Peder Gydes Vej 1
6700 Esbjerg
 

Kontaktperson, Formand for valgbestyrelsen, Medlem af valgbestyrelsen
Englandsgade 36 2 th
6700 Esbjerg
 

Kirkeværge
Norgesgade 14
6700 Esbjerg
 

Kasserer
Norgesgade 46A 2 tv
6700 Esbjerg
 

Menigt medlem
 

Sekretær
Spelmanns Toft 23
6720 Fanø
 

Menigt medlem
Kirkegade 20 1
6700 Esbjerg
 

Sognepræst (kirkebogsfører), Medlem af valgbestyrelsen, Født medlem
Kirkegade 24
6700 Esbjerg
 
 4022 5565

Sognepræst, Medlem af valgbestyrelsen, Født medlem
ikke oplyst
 
 ikke oplyst
Tlf. 3033 0363

Sygehuspræst
Finsensgade 35
6700 Esbjerg
 
 79182070

Overenskomstansat sognepræst
telefonnr. 61161033 i spørgsmål
vedrørende kirkelig betjening.
 

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Vor Frelsers Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 42582816
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk