Menighedsråd

Vor Frelsers Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Vor Frelsers Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 8366@SOGN.DK
CVR-nummer: 45196410

Medlemmer af menighedsrådet


Formand
Porsborgvej 6
9530 Støvring
Næstformand, Formand for valgbestyrelsen
Ålerusen 39
9240 Nibe
Menigt medlem
Kong Hans Gade 7A 1 tv
9000 Aalborg
Menigt medlem
Vesterbro 7 4 th
9000 Aalborg
Medlem af valgbestyrelsen
Annebergvej 10
9000 Aalborg
Menigt medlem
Vester Vænge Alle 16
9000 Aalborg
Menigt medlem
Skovlykke 25
9210 Aalborg SØ
Kasserer, Medlem af valgbestyrelsen
Ny Kastetvej 13
9000 Aalborg
Menigt medlem
Marie Curies Alle 112
9220 Aalborg Øst
Menigt medlem
Beltoften 4
9260 Gistrup
Sognepræst
Anders Borks Vej 9
9000 Aalborg
Tlf: 98124378
Sognepræst (kirkebogsfører), Født medlem, Kontaktperson - født medlem
Annebergvej 4
9000 Aalborg
Tlf: 98121772

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.