Menighedsråd

Vonsild Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Vonsild Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 7940@SOGN.DK
CVR: 21074810

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Medlem af valgbestyrelsen
Teglparken 20
Vonsild
6000 Kolding
Tlf: 28192327
Næstformand
Peter Møllers Vej 10
Vonsild
6000 Kolding
Tlf: 26116306
Sekretær, Formand for valgbestyrelsen
Dalbyvej 22
Vonsild
6000 Kolding
Kirkeværge, Medlem af valgbestyrelsen
Vestervænget 3
Vonsild
6000 Kolding
Kasserer
Elmelunden 7
6000 Kolding
Menigt medlem
Hjarup Byvej 5
Hjarup
6580 Vamdrup
Tlf: 25758588
Kontaktperson
Dalbyvej 4
Vonsild
6000 Kolding
Tlf: 75 56 77 67
Sognepræst (kirkebogsfører), Født medlem
Delken 8
Vonsild
6000 Kolding
Tlf: 30 56 90 22
Mandag er fridag.
Sognepræst
Ødis Byvej 1
Ødis
6580 Vamdrup
Tlf: 75598150
Mandag er fridag. Brug mit mobilnummer når I kontakter mig: 93 87 17 00

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.