1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Vonsbæk Sogns Menighedsråd

Formand, Medlem af valgbestyrelsen
Katrinehøj 12
Vonsbæk
6100 Haderslev
 
 40482140
16.00 - 20.00

Næstformand, Kirkeværge, Formand for valgbestyrelsen
Vonsbækvej 53
6100 Haderslev

Kasserer
Præsteskoven 48
Vonsbæk
6100 Haderslev

Sekretær, Medlem af valgbestyrelsen
Vonsbækvej 51
6100 Haderslev

Kontaktperson
Ørbyhage 96
6100 Haderslev

Sognepræst (kirkebogsfører), Født medlem
Aastrup Alle 21
6100 Haderslev
 
 74534113

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Vonsbæk Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 58067016
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk