Menighedsråd

Vonsbæk Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Vonsbæk Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 8972@SOGN.DK
CVR-nummer: 58067016

Medlemmer af menighedsrådet


Formand
Katrinehøj 12
Vonsbæk
6100 Haderslev
Tlf: 40482140
16.00 - 20.00
Næstformand, Kasserer, Formand for valgbestyrelsen
Vonsbækvej 53
6100 Haderslev
Tlf: 61742283
Bygningssagkyndig
Præsteskoven 48
Vonsbæk
6100 Haderslev
Tlf: 21226545
Kirkeværge
Ørbyhage 14
6100 Haderslev
Kontaktperson, Medlem af valgbestyrelsen
Ørbyhage 96
6100 Haderslev
Tlf: 71723191
Sekretær, Medlem af valgbestyrelsen
Prinsensvej 8
6100 Haderslev
Tlf: 20977966
Sognepræst (kirkebogsfører), Født medlem
Aastrup Alle 21
6100 Haderslev
Tlf: 29912618

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.