1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Ferslev-Dall-Volsted Sognes Menighedsråd

Formand, Bygningssagkyndig
Volsted Bygade 29
9530 Støvring
 
 98384123

Næstformand, Medlem af valgbestyrelsen
Lille Dallvej 5
9230 Svenstrup J
 

Kasserer
Nattergalevej 2
9230 Svenstrup J

Kirkeværge
Fyrtøjet 15
9230 Svenstrup J
 

Kirkeværge
Springbakken 26
9230 Svenstrup J
 

Kirkeværge
Volsted Bygade 19
9530 Støvring
 

Formand for valgbestyrelsen
Skovdalsvej 149
9230 Svenstrup J
 

Kontaktperson, Medlem af valgbestyrelsen
Volsted Bygade 50
9530 Støvring
 

Sekretær
Nordøstvej 25
9230 Svenstrup J
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Rævedalsvej 3
9230 Svenstrup J
 
 98381261

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Ferslev-Dall-Volsted Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 34766436
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk