1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Vollsmose Sogns Menighedsråd

Formand, Kontaktperson, Formand for valgbestyrelsen
Tjørnehaven 104
5240 Odense NØ
 

Næstformand
Lærkeparken 134B st
5240 Odense NØ
 

Kirkeværge, Medlem af valgbestyrelsen
Egeparken 168 3 th
5240 Odense NØ
 

Menigt medlem
Slåenhaven 102
5240 Odense NØ
 

Menigt medlem
Ivar Huitfeldts Vej 11
5220 Odense SØ
 

Menigt medlem
Granparken 136 st tv
5240 Odense NØ
 

Kasserer
Provstebakken 14B
Bolbro
5200 Odense V
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Åsumvej 93
5240 Odense NØ
 
 30218555

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Vollsmose Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 55301018
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk