Menighedsråd

Vollsmose Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Vollsmose Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 9093@SOGN.DK
CVR-nummer: 55301018

Medlemmer af menighedsrådet


Menigt medlem
Egeparken 168 3 th
5240 Odense NØ
Menigt medlem
Slåenhaven 102
5240 Odense NØ
Menigt medlem
Ivar Huitfeldts Vej 11
5220 Odense SØ
Menigt medlem
Lærkeparken 134B st
5240 Odense NØ
Menigt medlem
Bjerggårdsløkken 49
Seden
5240 Odense NØ
Menigt medlem
Fuglsang 47 3 tv
Næsby
5270 Odense N
Menigt medlem
Provstebakken 14B
Bolbro
5200 Odense V
Sognepræst (kirkebogsfører)
Åsumvej 93
5240 Odense NØ
Tlf: 30218555

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.