1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Voldum-Rud Sognes Menighedsråd

Formand, Kirkeværge(Rud Kirke), Kirkeværge(Voldum Kirke), Kontaktperson, Formand for valgbestyrelsen
Østervænget 8
Voldum
8370 Hadsten
Gert Gjevnøe Torstensson

Næstformand, Kasserer
Bramstrupvej 24
Bramstrup
8370 Hadsten
Benedicte Schmidt Larsen

Menigt medlem
Drostrupvej 3
Drostrup
8370 Hadsten
 
 41606059
ved udlejning af lokaler i Voldum Kirkehus
Kirsten-Marie Bonde

Menigt medlem
Møllevænget 30
Voldum
8370 Hadsten
 
Jørn Sigvald Pedersen

Menigt medlem
Stobdrupvej 18
Rud
8370 Hadsten
 
Anni Kruse Kondrup

Menigt medlem
Dalsbrovej 78
Voldum
8370 Hadsten
 
Lone Jennert

Menigt medlem
Rigtrupvej 46
Voldum
8370 Hadsten
 
Anne Hornbæk Thomsen

Sognepræst (kirkebogsfører)
Egåvej 11
Voldum
8370 Hadsten
 
 22951016
René Warming Gehrt Høeg

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Voldum-Rud Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 30480414
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk