Menighedsråd

Voldum-Rud Sognes Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Voldum-Rud Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail: 8143@sogn.dk
CVR: 30480414

Medlemmer af menighedsrådet


Formand
Bramstrupvej 24
Bramstrup
8370 Hadsten
Tlf: 25466081
Næstformand, Kasserer
Rigtrupvej 46
Voldum
8370 Hadsten
Kontaktperson, Formand for valgbestyrelsen
Høgedalsparken 38
Assentoft
8960 Randers SØ
Tlf: 40629387
Menigt medlem
Smøgen 4
Thorup
8420 Knebel
Tlf: 41606059
ved udlejning af lokaler i Voldum Kirkehus
Kirkeværge
Voldum-Rud Vej 75
Voldum
8370 Hadsten
Medlem af valgbestyrelsen
Voldum-Rud Vej 121
Nielstrup
8370 Hadsten
Sognepræst (kirkebogsfører)
Egåvej 11
Voldum
8370 Hadsten
Tlf: 86491016
Træffes bedst på tlf 40522632

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.