1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Voldby Sogns Menighedsråd

Formand, Formand for valgbestyrelsen
Gl Hammelvej 20
Voldby
8450 Hammel
 
 86 96 92 68

Næstformand
Sjellevej 18
Voldby
8450 Hammel
 

Kirkeværge
Byagervej 47
Voldby
8450 Hammel
 
 40 38 21 85

Kasserer
Gl Hammelvej 22
Voldby
8450 Hammel
 

Menigt medlem
N P Schølersvej 30
8450 Hammel
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Anbækvej 5
8450 Hammel
 
 23231876

Sognepræst
Sydmarken 36
Lading
8471 Sabro
 
 21203730

Overenskomstansat sognepræst
Vestergade 5
8450 Hammel
 
 29430331

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Voldby Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 68370213
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk