1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Nibe-Vokslev Sognes Menighedsråd

Formand
Anna Anchers Vej 92
9200 Aalborg SV

Næstformand, Kirkeværge(Vokslev Kirke)
Skalledamsgårdvej 2
Simested
9240 Nibe

Menigt medlem
Thit Jensens Vej 1
9240 Nibe
 

Kirkeværge(Nibe Kirke)
Rosenparken 47
9240 Nibe
 
 98 35 33 59

Kasserer, Formand for valgbestyrelsen
Søndergade 45B
9240 Nibe
 
 98 35 24 97

Menigt medlem
Johan Skjoldborgs Ve 7
9240 Nibe
 
 98 35 19 94

Menigt medlem
Guldborghaven 10
9000 Aalborg

Menigt medlem
Keldbakgårdsvej 6
Tårup
9240 Nibe

Menigt medlem
Hans Povlsensvej 1
9240 Nibe

Kontaktperson
Binderupvej 21
Vokslev
9240 Nibe
 

Menigt medlem
Nørbæksgade 75
9240 Nibe
 

Menigt medlem
Gl Tårupvej 5B
Tårup
9240 Nibe
 

Provst (kirkebogsfører)
telefonnr. 98351035 i spørgsmål
vedrørende kirkelig betjening.
 

Sognepræst
Nørholm Bygade 30
9240 Nibe
 
 98341207

Overensk. sognepræst (kirkebogsfører)
Thit Jensens Vej 12
9240 Nibe
 
 20462425

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Nibe-Vokslev Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 17083619
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk