1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Vojens Sogns Menighedsråd

Formand, Medlem af valgbestyrelsen
Vestergade 22B
6500 Vojens
 
 +4524444055
Alle dage
Preben Holmberg

Næstformand
Østergade 23H
6500 Vojens
Anders Sjøgaard

Kasserer, Medlem af valgbestyrelsen
Glentevej 4
6500 Vojens
Peter Lauesen Borch

Kontaktperson
Bellisvej 6
6500 Vojens
Frede Lauritz Petersen

Menigt medlem
Kløvervej 59 1 tv
6500 Vojens
 
 30 35 51 71
Alle dage
Vinnie Jensen

Menigt medlem
Østre Parkvej 32
6500 Vojens
Britta Skovgård-Simonsen

Menigt medlem
Høgevej 2
6500 Vojens
Peter Skau

Menigt medlem
Jyllandsgade 10
6500 Vojens
Jette Hansen Tiedemann

Sognepræst (kirkebogsfører)
Bålhøjvej 1
Jegerup
6500 Vojens
 
 74541111
Mandag fri
Lone Marie Lundsgaard

Sognepræst
 
 74541104
Pia Haaning Lorenzen

Sognepræst
Borgvej 3
Maugstrup
6500 Vojens
 
 74 50 63 27
Mandag fri
Niels Bjørn Christensen-Dalsgaard

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Vojens Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 19127117
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk