Menighedsråd

Vojens Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Vojens Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 8975@SOGN.DK
CVR: 19127117

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Medlem af valgbestyrelsen
Vestergade 22B
6500 Vojens
Tlf: +4524444055
Alle dage
Næstformand, Formand for valgbestyrelsen
Østergade 23H
6500 Vojens
Tlf: 40172384
Kasserer, Medlem af valgbestyrelsen
Glentevej 4
6500 Vojens
Tlf: 28906590
Kontaktperson
Bellisvej 6
6500 Vojens
Tlf: 24402481
Menigt medlem
Kløvervej 59 1 tv
6500 Vojens
Tlf: 30 35 51 71
Alle dage
Menigt medlem
Høgevej 2
6500 Vojens
Tlf: 20691634
Menigt medlem
Østre Parkvej 32
6500 Vojens
Tlf: 25733077
Menigt medlem
Jyllandsgade 10
6500 Vojens
Tlf: 25792909
Sognepræst (kirkebogsfører)
Tlf: 74541104
Mandag fri
kst. Sognepræst
Vojens Sognegård
Østerled 4
6500 Vojens
Tlf: 40313197
Mandag fri
Sognepræst
Borgvej 3
Maugstrup
6500 Vojens
Tlf: 74 50 63 27
Mandag fri

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.