1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Vive-Hadsund Sogns Menighedsråd

Formand, Formand for valgbestyrelsen
Sandholt 1
9560 Hadsund
 

Næstformand, Medlem af valgbestyrelsen
Langbjerghøjvej 15
Vive Hede
9560 Hadsund
 

Kirkeværge, Kirkeværge - ikke medlem(Vive Kirke), Kirkeværge - ikke medlem(Hadsund Kirke)
Engvej 5
9560 Hadsund
 

Kasserer
Markedsgade 1 st B
9560 Hadsund
 

Kontaktperson
Jagtvej 22
9560 Hadsund
 

Medlem af valgbestyrelsen
Vesterled 4
9560 Hadsund
 

Menigt medlem
Mariagervej 80
9560 Hadsund
 

Menigt medlem
Strandvej 1
9560 Hadsund
 

Menigt medlem
Engvej 5
9560 Hadsund
 

Provst
Præstevej 1
9560 Hadsund
 
 98571093

Sognepræst (kirkebogsfører)
Nørre Boulevard 19
8900 Randers C
 
 98571096

Overensk.ansat Sognepræst
Hadsund Menighedscenter
Kirkegade 8
9560 Hadsund
 
 98571096

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Vive-Hadsund Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 31090415
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk