Menighedsråd

Vive-Hadsund Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Vive-Hadsund Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 9191@SOGN.DK
CVR-nummer: 31090415

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Formand for valgbestyrelsen
Kærholt 23
9560 Hadsund
Næstformand, Medlem af valgbestyrelsen
Skovvej 6
9560 Hadsund
Menigt medlem
Kasserer
Markedsgade 1 st B
9560 Hadsund
Kontaktperson
Jagtvej 22
9560 Hadsund
Bygningssagkyndig
Engvej 5
9560 Hadsund
Menigt medlem
Mariagervej 41
9560 Hadsund
Medlem af valgbestyrelsen
Vesterled 4
9560 Hadsund
Menigt medlem
Engvej 5
9560 Hadsund
Provst
Præstevej 1
9560 Hadsund
Tlf: 98571093
Sognepræst (kirkebogsfører)
Ildervej 7C 2
8270 Højbjerg
Tlf: 98571096
Overensk.ansat Sognepræst
Hadsund Menighedscenter
Kirkegade 8
9560 Hadsund
Tlf: 98571096

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.