1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Vium Sogns Menighedsråd

Formand, Kontaktperson, Medlem af valgbestyrelsen
Søren Kannes Vej 33
Vium
8620 Kjellerup
 

Næstformand, Kirkeværge, Formand for valgbestyrelsen
Vilhelm Skyttes Vej 35
Vium
8620 Kjellerup
 

Kasserer, Sekretær
Sølunden 29
Hvam
8620 Kjellerup

Kontaktperson
Sølunden 29
Hvam
8620 Kjellerup

Sognepræst (kirkebogsfører)
Blichersvej 32
Thorning
8620 Kjellerup
 
 53296935
Jørgen Løvstad

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Vium Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 65536919
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk