Menighedsråd

Vium Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Vium Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 8590@SOGN.DK
CVR-nummer: 65536919

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Bygningssagkyndig, Formand for valgbestyrelsen
Vilhelm Skyttes Vej 35
Vium
8620 Kjellerup
Næstformand, Kasserer, Sekretær
Sølunden 29
Hvam
8620 Kjellerup
Tlf: 61627521
Kirkeværge, Kontaktperson, Medlem af valgbestyrelsen
Sølunden 29
Hvam
8620 Kjellerup
Tlf: 20147515
Sognepræst (kirkebogsfører), Født medlem
Blichersvej 32
Thorning
8620 Kjellerup
Tlf: 53296935
Sognepræst (kirkebogsfører)

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.