1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Almind-Viuf Sognes Menighedsråd

Formand, Formand for valgbestyrelsen
Donsvej 11
6052 Viuf
 

Næstformand
Rødmosevej 20
6051 Almind
 

Menigt medlem
Vesterager 41
6051 Almind
 

Kontaktperson
Hovedvejen 7
6052 Viuf
 

Kasserer
Hedevej 180
6051 Almind
 

Kirkeværge, Medlem af valgbestyrelsen
Vesterager 53
6051 Almind
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Vestergade 27
6051 Almind
 
 75561022

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Almind-Viuf Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 15106816
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk