Menighedsråd

Vitved Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Vitved Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 8036@SOGN.DK
CVR: 17765213

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Kontaktperson
Lergravsvej 22
Vitved
8660 Skanderborg
Næstformand, Formand for valgbestyrelsen
Søgårdsvej 8
Vitved
8660 Skanderborg
Kasserer
Kongshusvej 152
Fillerup
8300 Odder
Tlf: 23262338
Sekretær, Medlem af valgbestyrelsen
Fastrupvej 155
Vitved
8660 Skanderborg
Kirkeværge
Vitvedgade 3
Vitved
8660 Skanderborg
Sognepræst (kirkebogsfører)
Gl Gramvej 68
Fruering
8660 Skanderborg
Tlf: 86521740

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.