Menighedsråd

Vissing Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Vissing Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 8142@SOGN.DK
CVR: 19606414

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Formand for valgbestyrelsen
Hoelvej 2
Vissing
8370 Hadsten
Næstformand
Lindkjærvej 2
Vissing
8370 Hadsten
Kontaktperson
Hyldebakken 4
Vissing
8370 Hadsten
Kirkeværge
Hyldebakken 7
Vissing
8370 Hadsten
Menigt medlem
Hoelvej 31
Vissing
8370 Hadsten
Sognepræst (kirkebogsfører), Født medlem
Andreas Gadebergsvej 54
8370 Hadsten
Tlf: 86980809
Træffes ikke mandag.
Sognepræst
Egåvej 11
Voldum
8370 Hadsten
Tlf: 86491016
Træffes ikke mandag.
Sognepræst
Ødumvej 32
Ødum
8370 Hadsten
Tlf: 40889600
Træffes ikke mandag.
Sognepræst, Født medlem
Kirkevej 5
8370 Hadsten
Træffes ikke mandag.
Sognepræst
Lyngåvej 85
Lyngå
8370 Hadsten
Tlf: 61748148
Træffes ikke mandag.

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.