1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Virum Sogns Menighedsråd

Formand
Askevænget 33 2 mf
2830 Virum

Næstformand, Formand for valgbestyrelsen
Bataljonvænget 9
3520 Farum

Kirkeværge
Virum Overdrevsvej 24
2830 Virum

Kasserer
Thorsvej 6B
2800 Kongens Lyngby

Kontaktperson
Malmmosevej 93
2830 Virum

Medlem af valgbestyrelsen
Vangeledet 31
2830 Virum

Medlem af valgbestyrelsen
Poppelhegnet 11 2 th
2800 Kongens Lyngby

Menigt medlem
Ryetvej 77 1 tv
3500 Værløse

Menigt medlem
Kollelevbakken 20
2830 Virum

Menigt medlem
Askevænget 6
2830 Virum

Menigt medlem
Bakkevej 45A
2830 Virum

Menigt medlem
Floradalen 16
2830 Virum

Menigt medlem
Ringerbakken 38
2830 Virum

Bygningssagkyndig - ikke medlem
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Kirsebærbakken 1
2830 Virum
 
 45856330
Tirsdag, onsdag og fredag kl. 10-11 samt torsdag kl. 17-18 på bopælen og efter aftale.

Sognepræst
Tværvej 101
2830 Virum
 
 45858090
Træffes efter aftale

Overenskomstansat sognepræst
 
 45836332
tirsdag til fredag kl. 10-11

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Virum Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 11453716
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk