Menighedsråd

Virring-Essenbæk-Årslev-Hørning Sognes Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Virring-Essenbæk-Årslev-Hørning Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail: 8214@SOGN.DK
CVR-nummer: 37992283

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Formand for valgbestyrelsen
Kastrupvej 39
Langkastrup
8960 Randers SØ
Tlf: 28145815
Jeg kan være svær at træffe, så skriv en mail eller en sms.
Næstformand
Rypevej 24
Assentoft
8960 Randers SØ
Medlem af valgbestyrelsen
Præstedammen 6
Assentoft
8960 Randers SØ
Kirkeværge
Bøgevej 59
Assentoft
8960 Randers SØ
Kirkeværge, Medlem af valgbestyrelsen
Krogsagervej 2
Krogsager
8960 Randers SØ
Kirkeværge(Årslev Kirke), Medlem af valgbestyrelsen
Søndervej 14
Årslev
8960 Randers SØ
Kasserer, Medlem af valgbestyrelsen
Hedevej 11
Årslev
8960 Randers SØ
Medlem af valgbestyrelsen
Ammelhedevej 12
Ammelhede
8960 Randers SØ
Sekretær, Medlem af valgbestyrelsen
Koglevej 13
Uggelhuse
8960 Randers SØ
Medlem af valgbestyrelsen
Clausholmvej 216
Årslev
8960 Randers SØ
Medlem af valgbestyrelsen
Præstedammen 19
Assentoft
8960 Randers SØ
Medlem af valgbestyrelsen
Vester Alle 11
Assentoft
8960 Randers SØ
Medlem af valgbestyrelsen
Præstedalsvej 8A
Hørning
8960 Randers SØ
Medlem af valgbestyrelsen
Hospitalsvej 4
Hørning
8960 Randers SØ
Sognepræst, Kontaktperson - født medlem
Herredsvej 1
Gislum
9600 Aars
Tlf: 29643688
Sognepræst (kirkebogsfører)
Tingvej 8
8950 Ørsted
Tlf: 30666218
Træffes efter aftale i Essenbæk Sognehus. Fredag er fridag.

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.