Menighedsråd

Vinkel Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Vinkel Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 8617@SOGN.DK
CVR: 42377716

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Formand for valgbestyrelsen
Kildebakkevej 4
Løvskal
8850 Bjerringbro
Tlf: 22813463
Næstformand, Kasserer, Bygningskyndig, Medlem af valgbestyrelsen
Sønderhøjvej 11
Vinkel
8800 Viborg
Kirkeværge
Sønderhedevej 10
Vinkel
8800 Viborg
Menigt medlem
Nabevej 14
8800 Viborg
Sekretær, Kontaktperson
Sortmosevej 11
Vinkel
8800 Viborg
Sognepræst (kirkebogsfører)
Vinkelvej 177 C
Vinkel
8800 Viborg
Tlf: 86639216
Mandag er fridag

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.