1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Vinkel Sogns Menighedsråd

Formand, Formand for valgbestyrelsen
Kildebakkevej 4
Løvskal
8850 Bjerringbro

Næstformand, Kasserer, Bygningssagkyndig, Medlem af valgbestyrelsen
Sønderhøjvej 11
Vinkel
8800 Viborg
 

Kirkeværge
Sønderhedevej 10
Vinkel
8800 Viborg
 

Menigt medlem
Nabevej 14
8800 Viborg
 

Sekretær, Kontaktperson
Sortmosevej 11
Vinkel
8800 Viborg
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Vinkelvej 177 C
Vinkel
8800 Viborg
 
 86639216
Mandag er fridag

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Vinkel Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 42377716
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk