1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Vor Frue-Vindinge Sognes Menighedsråd

Formand, Formand for valgbestyrelsen
Lillevangsvej 65
Vindinge
4000 Roskilde
 
 51333875
Formand menighedsråd / Formand valgbestyrelsen

Næstformand, Kontaktperson
Bogøvej 2
Vor Frue
4000 Roskilde
 
 20457850
Næstformand menighedsråd / Kontaktperson / Underskriftsberigtiget

Menigt medlem
Mørbjergparken 41
Vindinge
4000 Roskilde
 
 20842239
Formand aktivitetsudvalg

Menigt medlem
Fejøvej 7
Vor Frue
4000 Roskilde
 
 46355375
Medlem Kirke/kirkegårdsudvalg / Medlem aktivitetsudvalg

Medlem af valgbestyrelsen
Bogøvej 7
Vor Frue
4000 Roskilde
 
 46320933
Medlem Kirke/kirkegårdsudvalg Medlem Valgbestyrelsen

Kirkeværge
Kærvej 18
Vindinge
4000 Roskilde
 
 30685216
Kirkeværge

Kasserer
Sandparken 16
Vindinge
4000 Roskilde
 
 51908853
Kasserer menighedsråd

Menigt medlem
Ærøvej 6
Vor Frue
4000 Roskilde
 
 32507483
Medlem Kirke/kirkegårdsudvalg / Medlem Aktivitetsudvalg

Menigt medlem
Mørbjergparken 1
Vindinge
4000 Roskilde
 
 22441165
Medlem / aktivitetsudvalg

Menigt medlem
Pilekrogen 1B
Vindinge
4000 Roskilde
 
 26744043
Medlem Kirke/kirkegårdsudvalg

Medlem af valgbestyrelsen
Tingvej 5
Vindinge
4000 Roskilde
 
 24201114
Formand Kirke/kirkegårdsudvalg Medlem Valgbestyrelsen

Menigt medlem
Kamstrupvej 5
Vor Frue
4000 Roskilde

Sognepræst (kirkebogsfører), Født medlem, Kontaktperson - født medlem
Ved Kirken 3
Vindinge
4000 Roskilde
 
 21150212
Fri Mandag

Sognepræst
Hovedgaden 20
2690 Karlslunde
 
 40150212
Fri mandag

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Vor Frue-Vindinge Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 21683728
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk